חדשות

עולמות השחייה התחרותית

 

למאפיינים הקבוצתיים יש משמעות מכרעת על רמת הספורטאי ועל ההישג האישי